Teenused

 • Laadur - ekskovaatori teenus. 
 • Kaeve ja mullatööd, planeerimistööd 
 • Maaparandustööd 
 • Teetööd Lumetõrje, lumekoristus, lumevedu 
 • Pinnasetööd 
 • Lammutustööd 
 • Ehitusjäätmete vedu

Renditingimused

 • Rendileandja annab Rentnikule kasutada oma tööde teostamiseks tehniliselt korras ehitusmehhanismi (võimaluse korral ka asendusmasina) koos juhiga, kes vastutab töötamisel objektil masina ekspluatatsiooni- ja ohutuseeskirjade täitmise eest oma töölõigu piires.
 • Rentnik (tellija) vastutab kaevetööde eeskirjade täitmise ja kinnipidamise eest.
 • Rentnik taotleb kaeveload ja tellib objektile vastavalt kaevetööde eeskirjades ettenähtud ametkondade esindajad ja vastutab tööde teostamist reguleerivate õigusaktide, s.h. riiklike ning teostavate tööde asukohajärgsete kohalike omavalitsusorganite õigusaktide nõudeid.
 • Rentnikul ei ole õigus sundida mehhanismi juhil teostama töid, mis ei ole kooskõlas kõikide õigusaktidega ( k.a. kaablite tsoonis töötamine).
 • Rentnik vastutab töötamisel tänavatel ja teedel objekti ning tehnika tähistamise eest liiklumärkidega ja piiretega vastavalt eeskirjadele.
 • Tellija kohustub täitma ja allkirjaga kinnitama Tellimuslehe selleks volitatud isiku poolt ning tasuma vastavalt allkirjastatud tellimuslehele koostatud arved tähtajaliselt.
 • Minimaalne rendiaeg on 1 tund.
 • Rendiaega arvestatakse pooltunni täpsusega.
 • Tellija tasub nädalvahetusel, riiklikel pühadel ning õhtu- ja öötndidel töötatud aja eest 20% kallimat tunnihinda, kui ei ole teist kokkulepet.
 • Tellija kohustub tagama tellitud mehhanismile objektil turvalisuse ja muude töökaitseseaduste täitmise. Masinad, mis jäävad ööseks, nädalvahetuseks või riiklikeks pühadeks tellitud objektile tuleb Tellija poolt garanteerida valvega. Vastasel juhul lisandub tellimuse maksumusele transpordi tasu.